Thursday, October 27, 2011

 

DCCT Hà Nội lắp bảng đèn điện tử yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện

http://freevietnews.com/fvnpost/6840

VRNs (27.10.2011) -- Theo nguồn tin riêng của VRNs, trong một ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành thi công “Trạm xử lý nước thải” tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện nhà cầm quyền đang mượn làm bệnh viện Ðống Ða. Thời gian thi công khoảng từ 23 giờ đêm đến 4giờ sáng ngày hôm sau.

Toàn thể tu sĩ DCCT Hà Nội và giáo dân Giáo xứ Thái Hà cực lực phản đối hành động đen tối này của nhà cầm quyền Hà Nội và quyết tâm sẽ bảo vệ Tu viện bằng mọi giá.

Tu viện DCCT Hà Nội đã lắp đặt bảng đèn điện tử với nội dung “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Ðống Ða cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”. Bảng này được đặt ở nơi cao nhất trong khuôn viên Tu viện hiện nay cho mọi người đọc thấy mỗi khi đêm về.


Ðọc và xem hình tiếp theo tại Website Dòng Chúa Cứu Thế
(http://www.chuacuuthe.com)

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Tin Việt Nam

(freevietnews.com)